DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_210303_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_210303_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] WMON_210303_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] WMON_210303_13.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] WMON_210303_21.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)