DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_201102_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_201102_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)