Politics & Prose -- Barry Blitt ("Blitt") w/Mike Allen:
[1] BLITT1_171029_001.JPG
[2] BLITT1_171029_010.JPG
[3] BLITT1_171029_016.JPG
[4] BLITT1_171029_024.JPG
[5] BLITT1_171029_035.JPG
[6] BLITT1_171029_037.JPG
[7] BLITT1_171029_047.JPG
[8] BLITT1_171029_058.JPG
[9] BLITT1_171029_071.JPG
[10] BLITT1_171029_083.JPG
[11] BLITT1_171029_127.JPG
[12] BLITT1_171029_144.JPG
[13] BLITT1_171029_154.JPG
[14] BLITT1_171029_162.JPG
[15] BLITT1_171029_169.JPG
[16] BLITT1_171029_177.JPG
[17] BLITT1_171029_181.JPG
[18] BLITT1_171029_210.JPG
[19] BLITT1_171029_256.JPG
[20] BLITT1_171029_272.JPG
[21] BLITT1_171029_276.JPG
[22] BLITT1_171029_285.JPG
[23] BLITT1_171029_318.JPG
[24] BLITT1_171029_327.JPG
[25] BLITT1_171029_330.JPG
[26] BLITT1_171029_339.JPG
[27] BLITT1_171029_377.JPG
[28] BLITT1_171029_423.JPG
[29] BLITT1_171029_425.JPG
[30] BLITT1_171029_428.JPG
[31] BLITT2_171029_009.JPG
[32] BLITT2_171029_034.JPG
[33] BLITT2_171029_047.JPG
[34] BLITT2_171029_057.JPG
[35] BLITT2_171029_076.JPG
[36] BLITT2_171029_089.JPG
[37] BLITT2_171029_099.JPG
[38] BLITT2_171029_100.JPG
[39] BLITT2_171029_112.JPG
[40] BLITT2_171029_153.JPG
[41] BLITT2_171029_218.JPG
[42] BLITT2_171029_225.JPG
[43] BLITT2_171029_257.JPG
[44] BLITT2_171029_291.JPG
[45] BLITT2_171029_297.JPG
[46] BLITT2_171029_299.JPG
[47] BLITT2_171029_302.JPG
[48] BLITT2_171029_303.JPG
[49] BLITT2_171029_304.JPG
[50] BLITT2_171029_305.JPG
[51] BLITT2_171029_313.JPG
[52] BLITT2_171029_331.JPG
[53] BLITT2_171029_341.JPG
[54] BLITT2_171029_343.JPG
[55] BLITT2_171029_344.JPG
[56] BLITT2_171029_345.JPG
[57] BLITT2_171029_353.JPG
[58] BLITT2_171029_374.JPG
[59] BLITT2_171029_381.JPG
[60] BLITT2_171029_388.JPG
[61] BLITT2_171029_396.JPG
[62] BLITT2_171029_415.JPG
[63] BLITT2_171029_421.JPG
[64] BLITT3_171029_008.JPG
[65] BLITT3_171029_018.JPG
[66] BLITT3_171029_022.JPG
[67] BLITT3_171029_031.JPG
[68] BLITT3_171029_039.JPG
[69] BLITT3_171029_041.JPG
[70] BLITT3_171029_045.JPG
[71] BLITT3_171029_052.JPG
[72] BLITT3_171029_058.JPG
[73] BLITT3_171029_066.JPG
[74] BLITT3_171029_069.JPG
[75] BLITT3_171029_077.JPG
[76] BLITT3_171029_080.JPG
[77] BLITT3_171029_086.JPG
[78] BLITT3_171029_098.JPG
[79] BLITT3_171029_106.JPG
[80] BLITT3_171029_110.JPG
[81] BLITT3_171029_121.JPG
[82] BLITT3_171029_131.JPG
[83] BLITT3_171029_134.JPG
[84] BLITT3_171029_137.JPG
[85] BLITT3_171029_140.JPG
[86] BLITT3_171029_144.JPG
[87] BLITT3_171029_150.JPG
[88] BLITT3_171029_157.JPG
[89] BLITT3_171029_160.JPG
[90] BLITT3_171029_166.JPG
[91] BLITT3_171029_172.JPG
[92] BLITT3_171029_175.JPG
[93] BLITT3_171029_176.JPG
[94] BLITT3_171029_189.JPG
[95] BLITT3_171029_199.JPG
[96] BLITT3_171029_200.JPG
[97] BLITT3_171029_204.JPG
[98] BLITT3_171029_209.JPG
[99] BLITT3_171029_218.JPG
[100] BLITT3_171029_223.JPG
[101] BLITT3_171029_224.JPG
[102] BLITT3_171029_227.JPG