DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_150508_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_151117_38.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)