Go to the Environmental Film Festival in the Nation's Capital home page
Env Film Festival (2012) -- "Shattered Sky" (w/Sunshine Menezes,Steve Dors, Dan Evans, Larry Schweiger, and Jeff Goodell) @ Carnegie Inst:
[1] SHATTR_120325_002.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] SHATTR_120325_004.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] SHATTR_120325_005.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] SHATTR_120325_006.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] SHATTR_120325_010.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] SHATTR_120325_014.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] SHATTR_120325_019.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] SHATTR_120325_022.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] SHATTR_120325_027.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] SHATTR_120325_032.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] SHATTR_120325_041.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] SHATTR_120325_060.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] SHATTR_120325_070.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] SHATTR_120325_074.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] SHATTR_120325_096.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] SHATTR_120325_115.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] SHATTR_120325_128.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] SHATTR_120325_152.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] SHATTR_120325_241.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] SHATTR_120325_244.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] SHATTR_120325_250.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] SHATTR_120325_253.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] SHATTR_120325_256.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] SHATTR_120325_258.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] SHATTR_120325_264.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] SHATTR_120325_269.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] SHATTR_120325_273.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] SHATTR_120325_276.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] SHATTR_120325_278.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[30] SHATTR_120325_282.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[31] SHATTR_120325_284.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[32] SHATTR_120325_286.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[33] SHATTR_120325_290.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[34] SHATTR_120325_297.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[35] SHATTR_120325_305.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[36] SHATTR_120325_307.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[37] SHATTR_120325_314.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[38] SHATTR_120325_317.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)