CA -- San Diego -- Balboa Park -- Miscellaneous Sites:
[1] BALBOA_110720_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] BALBOA_110720_13.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] BALBOA_110720_17.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] BALBOA_110720_21.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] BALBOA_110720_26.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] BALBOA_110720_32.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] BALBOA_110720_35.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)