CA -- San Diego -- Balboa Park -- Miscellaneous Sites:
[1] BALBOA_110720_06.JPG
[2] BALBOA_110720_13.JPG
[3] BALBOA_110720_17.JPG
[4] BALBOA_110720_21.JPG
[5] BALBOA_110720_26.JPG
[6] BALBOA_110720_32.JPG
[7] BALBOA_110720_35.JPG