DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_100402_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_100402_05.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] WMON_100402_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] WMON_100402_13.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] WMON_100402_20.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)