VA -- Shenandoah Natl Park (Skyline Drive):
[1] SKY_930022_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] SKY_930022_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)