BGuthrie Photos: MA -- Boston -- Boston Common -- Shaw Memorial MA -- Boston -- Boston Common -- Shaw Memorial:
[1] SHAWM_190810_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] SHAWM_190810_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] SHAWM_190810_15.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] SHAWM_190810_16.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] SHAWM_190810_24.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] SHAWM_190810_26.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] SHAWM_190810_31.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] SHAWM_190810_34.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] SHAWM_190810_38.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] SHAWM_190810_41.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] SHAWM_190810_44.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] SHAWM_190810_45.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] SHAWM_190810_46.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] SHAWM_190810_49.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] SHAWM_190810_51.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] SHAWM_190810_56.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] SHAWM_190810_60.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] SHAWM_190809_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] SHAWM_190809_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] SHAWM_190809_09.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] SHAWM_190809_12.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] SHAWM_190809_16.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] SHAWM_190809_19.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] SHAWM_190809_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] SHAWM_190809_26.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] SHAWM_190809_32.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] SHAWM_020831_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] SHAWM_020831_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] SHAWM_010830_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[30] SHAWM_010830_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[31] SHAWM_010830_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[32] SHAWM_010830_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[33] SHAWM_010830_05.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)